Terug naar startpagina
 
DE KLOKKENTOREN
Ontwerp
Wasmodel
Invormen
Gegoten brons
Schuren en slijpen
Patineren
Kapstokken
 
KLOKJES & BELLEN
Boetseren
Wasmodellen
Invormen
Bronsgieten
Gegoten brons
Uitpakken
Schuren en slijpen
Patineren
Middeleeuws gieten
 
BRONS & MUZIEK
Bekkens
Gong
Klankbuisjes
Klankstaafjes
Metallofoon
Triangel
The 3 Bells
 
HAAGSE BRONSGIETERIJ
HAAGSE KLOKKEN
HAAGSE KANONNEN
 
ALGEMEEN
Gereedschap
Diverse Klokken & Bellen
Boeken
Downloads
YouTube-filmpjes
Links
Contact
Over de website
   

Klok- en Geschutgieterij in Den Haag 1589-1871
 
Landsgeschutgieterij Al in de Spaanse tijd was de Kloosterkerk in Den Haag in gebruik als paardenstal en arsenaal. In 1589 ofwel 5 jaar na de moord op Willem van Oranje, werden de kerk en het koor ingericht als geschutgieterij voor de Staten van Holland en West-Friesland.
Tijdens de 80-jarige oorlog was de landsgieterij nog van vitaal belang voor de oorlogsvoering. In 1618 was in de Haagse gieterij niet minder dan 120 000 pond brons opgeslagen.
Speciaal voor deze kanonnengieterij werd in 1621 een toegangspoort gemaakt, die uitkwam ter hoogte van het Lange Voorhout 4.
Vóór de Kloosterkerk tekende Londerseel in 1614 bronzen kanonnen, die in de kerk waren gegoten.

Geschut- en Klokgieters Landsgeschutgieterij
KLOOSTERKERK, 1589-1665

1589-1591 Huibert van Eijnde/Eynde
1591-1616 Coenraet Anthonisz
1616-1637 Willem Wegewaert de Jongere
1637-1651 Wouter Wegewaert
1637-1664 Coenraet Wegewaert
 
Landsgeschutgieterij
In 1665, tijdens de oorlog met Engeland, hebben de Staten van Holland en Westfriesland de Geschutgieterij in Den Haag laten oprichten, gelegen tussen de Nieuwe Uitleg en de Prinsessegracht. In de gieterij werd al het geschut voor de Provincie Holland, de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden en de Admiraliteit van de maas gegoten
 
Het gieten van kanonnen wordt voorbereid. De mallen wordt rechtop in een kuil geplaats, die daarna helemaal wordt gevuld met zand.
 
De gietkuil is in gereedheid gebracht en de gesmolten brons wordt in de mallen gegoten.
 
Na het gieten worden de kanonnen machinaal uitgeboord. (Coll. Haagse Beeldbank)
 
Geschut- en Klokgieters Landsgeschutgieterij
CANONNENSTRAAT, Nieuwe Uitleg, 1665-1871

1665-1706 Johannes Niepoort
1704-1710 Johannes en Cornelis Ouderogge
1710-1732 Kinderen van Johannes Ouderogge zetten het bedrijf gezamenlijk voort.
1730-1747 Adrianus Crans
1745-1751 Cornelis Crans
1751-1755 Erven van Cornelis Crans onder toezicht van Jan Crans
1755-1770 Jan Verbruggen
1770-1806 Johannes/Jean Maritz
1806-1825 Louis Ernst Maritz en Jean George Amadée Maritz
1825-1871 Jean Jacques Maritz. In 1853 kwam een neef G.M. Maritz bij hem werken.
1871 De Haagse geschutgieterij werd op weinig elegante wijze door de overheid overgenomen van de familie Maritz.
1895 In het gebouw werd de Hogere Krijgsschool gevestigd.
1904 De geschutgieterij werd definitief opgeheven.
 
Geschut-Huis
Gezicht op de Landsgeschutgieterij te Den Haag 's Lands Geschut-Huis.
De voormalige Kanongieterij aan de Nieuwe Uitleg, gezien vanaf het Smidswater. Links de eigenlijke gieterij aan de Kanonstraat. Rechts de Gieterijbrug, met op de achtergrond de achterzijde van de Franse legatie aan het Korte Voorhout, en aangrenzende panden. Ets van J.C. Philips naar Gerrit van Giessen (ca 1730-1750).
 
Kanongieterij
De Prinsessegracht gezien naar de Herengracht met het Malieveld en de Bosbrug (l.) en het Korte Voorhout (r.), de Kanongieterij uiterst rechts met bronzen kanonnen. Naar Paulus Constantijn La Fargue, situatie van ca. 1769. Keyser, J. 1801
 
Geschutsgieterij
De Kanonstraat gezien vanaf de Nieuwe Uitleg naar de Prinsessegracht; r. de zijgevel van de Geschutgieterij. Tekening van F. Cariot, 1848
 
Hogere Krijgsschool 1910
Het gebouw van de Hogere Krijgsschool (de voormalige kanongieterij) aan de Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag,1910. In de oude geschutgieterij wordt in 1895 de Hogere Krijgschool gevestigd.
 
Hogere Krijgsschool 1945
Nieuwe Uitleg, de Hogere Krijgsschool verwoest 3-3-1945
 
Hoofdbureau Politie 2018
10. Nieuwe Uitleg 1: Gebouw 'De Artillerie', gezien vanaf de Gieterijbrug. Sinds 2015 hoofdkantoor van de Nationale Politie.
 
BRONNEN:
Vogelvlucht van Den Haag in 1614, door J. van Londerseel. (Haagse Beeldbank)
Memoriaal voor de officieren der artillerie en genie, mitsgaders ..., Volume 1 Door Luitenant Kolonel J.D. Doorman, 1814
Memoriaal voor de officieren der artillerie en genie.pdf
Het kanongieterij (ook wel 's lands geschutgieterij genoemd) aan de Kanonstraat. (Haagse Beeldbank)
De gietvorm in positie gebracht
Het gieten van het kanon
Ontwerp van de werkplaats van de Geschutgieterij aan de Nieuwe Uitleg, onbekend, 1750
Gezicht op de Landsgeschutgieterij te Den Haag 's Lands Geschut-Huis, Jan Caspar Philips, naar Gerrit van Giessen, 1730-1736. (Rijksmuseum, Amsterdam)
De Prinsessegracht gezien naar de Herengracht. De Kanongieterij uiterst rechts. Naar Paulus Constantijn La Fargue, situatie van ca. 1769. Keyser, J. 1801. (Haagse Beeldbank)
Van Paardenbel tot Speelklok, de geschiedenis van de klokgietkunt in de Lage Landen, door AndrV© Lehr, Europese Bibliotheek, 1981 en Omroep Flevoland
De Kanonstraat gezien vanaf de Nieuwe Uitleg naar de Prinsessegracht; r. de zijgevel van de Geschutgieterij. F. Cariot, 1848. (Haagse Beeldbank)
Het gebouw van de Hogere Krijgsschool (de voormalige kanongieterij) aan de Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag. 1910. (Beeldbank NIMH)
Nieuwe Uitleg, de Hogere Krijgsschool verwoest 3-3-1945. (Haagse bedrijven)
Nieuwe Uitleg 1: Gebouw ÇÄúDe ArtillerieÇÄù, gezien vanaf de Gieterijbrug. Sinds 2015 hoofdkantoor van de Nationale Politie. (Google Maps)