De Klank van Klokkenbrons
Herinneringsplaquette voor Pieter Sonnemans
 
20 februari 2023 overleed mijn broer Pieter Sonnemans.
Pieter was een kunstschilder, die zijn hele leven naast zijn zeefdrukken, schilderijen en tekeningen heeft gemaakt. Voor zijn kleindochter Mila heb ik een Geboorteklokje laten gieten, maar Pieter had niets met klokken.
Een Herinneringsplaquette leek mij een goed alternatief. Bij het nadenken over een plaquette heb ik mij laten inspireren door het schilderspalet van Vincent van Gogh, dat ik met klokkenbrons heb laten gieten.
Pieter Sonnemans werd 19 november 1945 geboren in Limburg en hij overleed op 20 februari 2023 in Maastricht.
Als symbool voor de geboorte heb ik de geboortester gebruikt en als symbool voor zijn overlijden het oneindigheidssymbool.
De lengte van de plaquette is 14 cm, de breedte 10 cm en de dikte 4,5 mm Het gewicht is 430 gram RG5 brons.
 
 
Voor meer informatie over de Herinneringsplaquette voor Pieter Sonnemans download de PDF
Herinneringsplaquette.PDF