De Klank van Klokkenbrons
Knotwilg 1 met klankbuisjes /Pollard Willow 1 with Sound Tubes.
De lengte van de bronzen buisjes is resp 17 cm, 14,5 cm 14,5 cm, 12 cm en 11 cm en wegen resp. 211 gr, 176 gr, 127 gr, 125 gr en 83 gr.

Hoogte van de knotwilg is 28,5 cm en breedte van voet en kroon is 15 cm. De doorsnede van de holle wilg is 4 cm en de bronzen wilg weegt 1038 gram
 
The length of the bronze tubes is respectively 17 cm, 14.5 cm, 14.5 cm, 12 cm and 11 cm and they weigh respectively. 211 g, 176 g, 127 g, 125 g and 83 g.

Height of the pollard willow is 28.5 cm and width of foot and crown is 15 cm.
The diameter of the hollow willow is 4 cm and the bronze willow weighs 1038 grams
 
Voor meer informatie over de Knotwilg met klankbuisjes download de PDF
Knotwilg1.PDF