De Klank van Klokkenbrons
3 Bronzen tulpen in een rek / 3 Bronze Tulips in a rack.
Het eerste tulpklokje is nclusief de steel 16 cm hoog en heeft een kelkdoorsnede van 6,5 cm. Het tulpenklokje weegt 452 gram.
Het tweede tulpklokje heeft, inclusief de steel, een hoogte van 15 cm en de kelkdoorsnede is 7,5 cm. Het tulpklokje weegt 367 gram.
Het derde tulpklokje heeft een hoogte van 15,5 cm, inclusief de steel. De kelkdoorsnede is 8 cm en weegt 379 gram.
De dikte van de blaadjes loopt uiteen van 1,5 tot 3,0 mm.
Voor de presentatie van de tulpklokjes heb ik een bronzen standaard met 3 zijden gemaakt, die een hoogte heeft van 9,5 cm en de zijden zijn elk 12 cm lang. Het gewicht van de standaard is 355 gram. De standaard is gegoten met RG7 brons, dat 7% tin bevat.
De 3 tulpklokjes in de standaard hebben een hoogte van 17,5 cm en weegt in totaal 1549 gram.

 
The first tulip bell, including the stem, is 16 cm high and has a chalice diameter of 6.5 cm. The tulip clock weighs 452 grams.
The second tulip bell, including the stem, has a height of 15 cm and the chalice diameter is 7.5 cm. The tulip bell weighs 367 grams.
The third tulip bell has a height of 15.5 cm, including the stem. The chalice diameter is 8 cm and weighs 379 grams
The thickness of the leaves varies from 1.5 to 3.0 mm.
For the presentation of the tulip bells I made a bronze stand with 3 sides, which has a height of 9.5 cm and the sides are each 12 cm long.
The weight of the stand is 355 grams. The stand is cast with RG7 bronze, which contains 7% tin.
The 3 tulip bells in the standard have a height of 17.5 cm and weigh a total of 1549 grams.
 
Voor meer informatie over de 3 Bronzen Tulpen download de PDF
3BronzenTulpen.PDF