De Klank van Klokkenbrons
Een Middeleeuws gegoten klokje. / A Medieval way casted bronze bell.
De cirkel is van zwartbakkende klei en 'versierd' met koperen banden van 0,3 mm dik.
De koperen band om de cirkel is evenals de steentjes van de sokkel, vastgeplakt met montagelijm.
De onderkant van de zwart gebakken cirkel is opgevuld met zwarte Milliput epoxy pasta en de cirkel is met hetzelfde materiaal vastgeplakt op de sokkel.
De buitendoorsnede van de cirkel is 23 cm, de breedte is 3 cm en de diepte 3 cm.
De hoogte van de standaard en cirkel is 28 cm en weegt 2736 gram.

Het klokje is met klokkenbrons gegoten en heeft een heldere klank.
De hoogte is 8 cm en de breedte 6,4 cm en weegt 225 gram.

 
The circle is made of blackened clay and 'decorated' with copper bands of 0.3 mm thick.
The copper band around the circle, like the stones of the pedestal, is glued with mounting glue.
The bottom of the black baked circle is filled with black Milliput epoxy paste and the circle is glued to the base with the same material.

The diameter of the outside of the circle is 23 cm, de width 3 cm and the depth 3 cm.
The height of the standard and circle is 28 cm and wheighs 2736 gram.

The bell is cast with bell bronze and has a clear sound.
The height is 8 cm and the width 6.4 cm and it weighs 225 grams.
 
Voor meer informatie over de Middeleeuws Gegoten Klokje download de PDF
EenMiddeleeuwsgegotenklokje.PDF