De Klank van Klokkenbrons
ZuidAfrikaanse Klokkentoren 2 / South African Bell Tower 2.
Zuidadafrkaanse Klokkentoren 2. De hoogte van de toren is 31,5 cm geworden. Rondom de bodemplaat zijn bruine moza´ek steentjes geplakt.
De onderdelen van de toren zijn aan elkaar gelijmd met Milliput epoxy pasta.
De doorsnede van het klokje is 7 cm, de hoogte is 7 cm en het klokje weegt 287 gram.

 
The height of the tower has become 31.5 cm.
Brown mosaic stones are pasted around the bottom plate.
The tower parts are glued together with Milliput epoxy paste.

The diameter of the clock is 7 cm, the height is 7 cm and the clock weighs 287 grams.
 
Voor meer informatie over de Zuidafrikaanse Klokkentoren 2 download de PDF
ZuidAfrikaanseKlokkentoren2.PDF