De Klank van Klokkenbrons
ZuidAfrikaanse Klokkentoren 1/South African Bell Tower 1.
De gedroogde klei doorsnede van de boog is van 7,45 cm geslonken tot 7 cm ofwel met 6%.
De oorspronkelijke doorsnede was 8 cm. De boog is met 12,5% gekrompen. De totale hoogte is gekrompen van 32,7 cm tot 30,7 cm.
De krimp van ontwerp en aanmaak van de toren is 12,5%
De klei is 2 keer gebakken met een krimp tot 7 cm van de boog ofwel 12,5%
Per abuis zijn in de gebruikte klei gipspitten terecht gekomen, waardoor bij het bakken een breuk ontstond.
Het afgebroken stukje steen is opgevuld met een kneedbare epoxy pasta. De hechting is prima.
De onderdelen van de toren zijn aan elkaar gelijmd met Milliput epoxy pasta.
Rondom de bodemplaat zijn antracietkleurige moza´ek steentjes geplakt.
Het klokje heeft een doorsnede van 6 cm, een hoogte van 6 cm en weegt 198 gram.

 
The dried clay cross section of the arch has decreased from 7.45 cm to 7 cm or by 6%.
The original diameter was 8 cm.
The bow has shrunk by 12.5%.
The total height has shrunk from 32.7 cm to 30.7 cm.
The shrinkage of design and production of the tower is 12.5% The clay was fired twice with a shrinkage of up to 7 cm from the arc or 12.5%.
By mistake gypsum stones ended up in the used clay, causing a fracture during firing.
The broken piece of stone is filled with a malleable epoxy paste.
The adhesion is fine.
The tower parts are glued together with Milliput epoxy paste. Anthracite-colored mosaic stones have been pasted around the bottom plate.

The clock has a diameter of 6 cm, a height of 6 cm and weighs 198 grams.
 
Voor meer informatie over de ZuidAfrikaanse Klokkentoren 1 download de PDF
ZuidAfrikaanseKlokkentoren1.PDF