De Klank van Klokkenbrons
Een Lindenhouten Toren met Luidklokje. / A Basswood Tower with Ringing Bell.
De hoogte van de toren is 27 cm, de breedte en de diepte 17 cm.
De toren is gemaakt met lindenhout van 2x2 cm. De bodemplaat is 20x24 cm en 1,8 cm en gemaakt van verlijmd grenenhout.
Het luidklokje is met klokkenbrons gegoten.
Het heeft een doorsnede van 9 cm en de hoogte is 10 cm. Inclusief klepel weegt het klokje 599 gram.

 
The height of the tower is 27 cm, the width and depth 17 cm.
The tower is made with 2x2 cm lime wood.
The bottom plate is 20x24 cm and 1.8 cm and made of glued pine wood.

The bell is cast with bell bronze. It has a diameter of 9 cm and the height is 10 cm.
Including clapper, the clock weighs 599 grams.
 
Voor meer informatie over de Lindenhoutentoren download de PDF
Lindenhoutentorenmetklokje.PDF