De Klank van Klokkenbrons
Het Laatste Oordeel Klokje/ The Last Judegement Bell
Op het schilderij: 'Het Laatste Oordeel' van Jeroen Bosch, dat in het Groeningemuseum in Brugge hangt, staat een boom met een klok. De klepel van de klok is een mens. Jeroen Bosch schilderde spreekwoorden in het schilderij en hierbij is waarschijnlijk het gezegde gebruikt: Iets of iemand aan het klokzeel hangen. Het klokzeel was een Noord- en Zuid-Nederlands woord voor klokkentouw. Iets aan het klokzeel hangen betekende: Iets bekend maken ofwel Iets aan iedereen vertellen.

De boom is met RG7 brons gegoten en weegt 1418 gr. De bronzen boom heeft een hoogte van 33 cm.
Het klokje is met klokkenbrons gegoten en weegt inclusief de klepel 515 gr.
Het klokje heeft een doorsnede van 7,6 cm en een hoogte van 9,8 cm.

 
The painting: 'The Last Judgment' by Jeroen Bosch, which hangs in the Groeninge Museum in Bruges, shows a tree with a clock.
The clapper of the clock is a human being. Hieronymus Bosch painted proverbs in the painting and the saying is probably used: something or someone hanging from the bell. The Klokzeel was a North and South Dutch word for bell rope.
Hanging something on the bell meant: To make something known or to tell something to everyone.

The clock of the 'Last Judgment' by Hieronymus Bosch
The tree is cast with RG7 bronze and weighs 1418 gr. The bronze tree has a height of 33 cm.
The bell is cast with bell bronze and weighs 515 gr including the clapper. The clock has a diameter of 7.6 cm and a height of 9.8 cm.
 
 
Voor meer informatie over Het Laatste Oordeel Klokje download de PDF
JeroenBosch.PDF