Bronzen ladder
De derde 'ladder' voor de klokkentoren. Ook hier zijn bij het gieten krimpscheurtjes ontstaan, die zijn gelast.